CADprofi novinky verze 2018

Byla vydána nová verze programu CADprofi 2018. Seznamte se s důležitými změnami, které autoři pro Vás připravili:

CADprofi 2018

- Open BIM – do programu byla přidána klasifikace objektů a management vrstev na bázi Open BIM
- Do programu byly přidány ikony pro tmavou obrazovku
- CADprofi panel nástrojů a lišta byly přizpůsobeny pro tmavé pozadí, které se využívá v některých novějších CAD programech jako je AutoCAD, ZWCAD a další.
- Nový příkaz Explode rozkládá označené bloky CADprofi, čímž umožňuje jejich editaci bez ztráty informací o zvětšených prvcích.
- Infobloky v knihovnách CADprofi obsahují sadu atributů, které může uživatel vyplňovat dle libosti. Pokud označíte možnost vložit infoblok, program vytvoří speciální blok, do kterého budou převzaty všechny údaje z rozložených prvků. Tento blok bude umístěn na ploše, která není viditelná na výtiscích, ale její atributy budou zahrnuty do specifikací.
- Využívání příkazů z kontextového menu - v některých CAD programech jsou příkazy dostupné i v kontextovém menu (kliknutím na pravé tlačítko myši) – CADprofi nabízí Atributy a popisky nebo Rychlou editaci.
Opakování příkazů, opakované vkládání - pro některá dialogová okna byly přidány dodatečné možnosti pro rozšíření jejich funkčnosti
- Opakovat příkaz umožňuje automaticky zopakovat příkaz bez nutnosti manuálního spouštění okna příkazového dialogu z menu nebo panelu nástrojů
- Opakované vkládání – umožňuje opakované vkládání zvoleného objektu do výkresu bez nutnosti otevíraní dialogového okna. Příkaz se zruší stisknutím tlačítka Esc.

Novinky pro CADprofi Architectural
- Otvory ve stěnách (pro budoucí okna nebo dveře)

Novinky pro CADprofi Electrical
- Změny v příkazu Switchgear (možnost vkládání položek ze seznamu, rozšíření switchgear databáze, přidání IT cabinet, system cabinet, a další)
- Změny v příkazu PLC controllers (rozšíření o možnost specifikace velikosti vstupu / výstupu)
- Spolupráce s programem DIALux (přidání možnosti exportovat místnosti do programu DIALux
- Rozšíření aktuální databáze odpojovačů
- Změny v příkazu objekty a osvětlení (přidání možnosti vkládat položky ze seznamu a opakovat příkaz)
- Rozšíření knihovny schémat
- Další funkce a prvky...

Novinky pro CADprofi Mechanícal
- Možnost specifikovat typ oceli v profilech
- Přidání DIN, EN, ISO a PN norem

Novinky pro CADprofi HVAC&Piping
- Přidání výměníků tepla do knihovny
- Přidání bezpečnostních sad do knihovny
- Přídavné styly kreslení pro 2D potrubí
- Kopírování rozměrů
- Změny v KaMo knihovně
- Nová knihovna Pulsar
- Nová knihovna Trilux

CADprofi knihovny

Wed Sep 18, 2019 07:15:40
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

CADprofi.CADzone.cz