CADprofi Architectural

CADprofi Architectural je CAD aplikace, která usnadňuje tvorbu architektonických projektů. Modul Architectural je možné využívat k tvorbě stavebních plánů, řezů i půdorysů. Díky praktickým funkcím této aplikace můžete snadně kreslit vícevrstvé stěny, architektonické kóty, nebo rychle vytvářet popisy. Tento modul v sobě obsahuje i rozsáhlou knihovnu oken, dveří, nábytku i dalších předmětů. Aplikace obsahuje i unikátní funkce pro návrh havarijních únikových plánů a tras.

INTRO v češtině


INTRO v angličtině


Hlavní příkazy programu


Navrhování střech


Tvorba bezpečnostních a evakuačních plánů


Knihovna nábytku a vybavení


Kótování


Rychlé a automatické popisky výkresů


Navrhování schodišť


Popisy místností


Pokročilé vkládání oken a dveří


Vkládání dřevěných dílů (dveří a oken) do výkresu


Kreslení jednoduchých i vícevrstvých stěn

Mon Jun 17, 2024 05:05:05
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CADprofi.CADzone.cz