CADprofi videa s návody

Příkaz exploze a infobloky
Příkaz exploze umožňuje rozložení označených CADprofi bloků, co umožňuje volně editovat výkres bez ztráty informací o rozložených objektech. Využít se dá např. u průsečíku dvou trubek, kde je nutné znázornit, která z nich je nahoře. Díky explozi je možné odstranit nepotřebné části trubky.
Infobloky je možné najít u příkazů, které obsahují popisy a značky. Obsahují sadu vlastností, které uživatel může volně využívat.
Překládání programu
Jedinečným prvkem CADprofi je možnost pro uživatele, aby si sami překládali obsah programu a prostředí. CADprofi má bohatý obsah založený na množství standardů a katalogů výrobců. Mnohým z těchto prvků chybí oficiální překlady. Překládací systém umožňuje uživateli přidávání vlastních textů, díky čemuž může volně využívat program a navíc bude schopen připravit informace o svém projektu ve svém rodném jazyce.
Rozšíření příkazu rychlá editace
Příkaz rychlá editace byl rozšířen o možnost řetězového kreslení čar/trubek přímo ze zvoleného objektu. Rozměry čar/trubek se automaticky přizpůsobí základně zvoleného objektu.
Rychlé kreslení instalací podle infočáryImport bloků stažených od výrobců
CADprofi umožňuje import bloků například stažených z webových stránek nebo katalogů výrobců.
Uživatelem definované tabulky
Program CADprofi má standardní rámečky a tabulky. Uživatel si ale může přidávat vlastní tabulky, například s firemním logem.
Uživatelem definované parametrické objekty
Program má množství databází, které obsahují parametrické objekty. Uživatel má možnost tyto databáze rozšiřovat.
Uživatelské symboly - tvorba a databáze
Uživatelé mají možnost rozšířit každou knihovnu symbolů přímo v dialogovém oknu programu.Mon Jun 17, 2024 05:37:42
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CADprofi.CADzone.cz