CADprofi Electrical

CADprofi Electrical je CAD aplikace, která usnadňuje konstrukci nejen složitých elektrických a světelných, ale i telekomunikačních a jiných zařízení. Modul Electrical je možné využít pro navrhování složitých zařízení jak se silnoproudem, tak i s nízkým napětím, k tvorbě telekomunikačních, bezpečnostních a anténních instalací. Tento software zahrnuje několik tisíc symbolů podle nejnovějších elektrických norem, jako i svítidla, rozvaděče a další. CADprofi Electrical dává možnost snadného kreslení elektrických vedení i elektroinstalačních kanálů. Nejužitečnějším funkcemi jsou automatické číslování elektrických obvodů a editor diagramů.

Kratší úvod v češtině


Delší úvod v češtině


Úvod v angličtině


Hlavní příkazy programu


Práce se symboly


Definice uživatelských schémat


Tvorba specifikací a výkazů výměr


Rozvodnice


Kabelové lávky a kanály


Číslování (adresování) obvodů


Osvětlení, elektrické zásuvky, konektory atd.


Automatické kreslení pohledů na přístroje ze symbolů ve schématech


Navrhování rozvaděčů


Tvorba grafické legendy


Šablony výkresů a tabulky


ABB knihovna

Mon Jun 17, 2024 07:15:31
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CADprofi.CADzone.cz