CADprofi HVAC & Piping

CADprofi HVAC & Piping je CAD nadstavba určená pro projektování technických zařízení budov. Aplikace poskytuje uživatelům podporu při tvorbě projektů vytápění, vzduchotechniky, klimatizací, potrubí a jiných technologických zařízení. HVAC & Piping zahrnuje knihovny s objekty, které usnadní návrh jakéhokoli zařízení typu HVAC včetně potrubí plynu, zdravotní a požární bezpečnostní techniky, chladících instalací i jiných technologických zařízení pro průmyslové nebo pozemní stavby. Při návrzích komplexních projektů je možné využít i funkci navrhování plánů a diagramů s izometrickými pohledy.

INTRO česky


INTRO anglicky


Základní příkazy programu


Definice uživatelských schémat


Kreslení P&ID schémat


Kreslení instalací klimatizace


Kreslení potrubí


Diagram rozvinutého svislého řezu


Práce s isometrií a vytváření vlastních symbolů


Tvorba legend a specifikací


Rychlé a automatické kreslení popisků


Úprava čar


Symboly křížení


Číslování prvků a editace jejich technických parametrů


Editace symbolů


Simultánní vkládání multisymbolů do výkresů


Předdefinované diagramy a okruhy topení


Kreslení čar


Práce se symboly

Mon Jun 17, 2024 05:52:54
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CADprofi.CADzone.cz